Crisis

Hieronder staat met wie u contact moet opnemen als sprake is van een crisis en u direct hulp nodig heeft. Bel alleen voor spoed en voor dringende vragen die niet tot de eerstvolgende werkdag kunnen wachten. 

Niet ingeschreven cliënten bij GGZ Drenthe

Niet ingeschreven cliënten 

Tijdens kantoortijden
(08.30 – 17.00 uur)

Buiten kantoortijden

Volwassenen en ouderen 

Neem contact op met uw huisarts 

Neem contact
op met de huisartsenpost

Kinderen en jeugd 

Neem contact op met de huisarts van uw kind/uw huisarts of het Centrum voor Jeugd en Gezin

Bel met Spoed4Jeugd Drenthe: 
(0522) 27 99 46

 

Cliënten in behandeling bij GGZ Drenthe 

Cliënten in behandeling*

Tijdens kantoortijden
(08.30 – 17.00 uur)

Buiten kantoortijden

Volwassenen en ouderen

Neem contact op met uw behandelaar

Bel met
GGZ Drenthe:
(0592) 33 48 00

Kinderen en jeugd 

Neem contact op met de behandelaar van uw kind/uw behandelaar

Bel met Intermezzo
Accare:
(0592) 48 08 61

*Cliënten in behandeling bij GGZ Drenthe
Vanaf het moment dat u het eerste persoonlijke contact heeft gehad met een behandelaar bent u in behandeling bij GGZ Drenthe.

Familie/naastbetrokkenen
Ook als naastbestrokkene kunt in geval van crisis contact opnemen met de behandelaar of (buiten kantoortijden) met de triageverpleegkundige van de Crisisdienst als u vragen of zorgen heeft over uw naaste. Telefoonnummer (0592) 33 48 00.

Werkwijze Crisisdienst (buiten kantooruren)
Bij acute ernstige psychiatrische problemen kunt u het beste uw huisarts, de huisartsenpost of  – als u al in behandeling bent bij GGZ Drenthe – uw behandelaar bellen. Deze overlegt met een psychiatrisch verpleegkundige van de Crisisdienst van GGZ Drenthe wat er moet gebeuren. Zo mogelijk nodigen we u uit voor een gesprek op een poli van GGZ Drenthe. In bijzondere situaties komen wij naar u toe. Als het nodig is, krijgt u vervolgens psychiatrische crisisbehandeling thuis (IHT)

Spoedpoli
De Spoedpoli GGZ Drenthe is voor mensen in de provincie Drenthe die vanwege (een vermoeden van) acute psychiatrische problemen binnen 24 uur hulp nodig hebben. Door de acute problemen vormen zij mogelijk een gevaar voor zichzelf of hun omgeving, bijvoorbeeld vanwege een zelfmoordpoging. Of zij zijn ernstig ontremd, verward of emotioneel ontregeld, waardoor anderen overlast ervaren en de huisarts, de politie of 112 bellen. De Meldkamer (112) kan de psycholance inschakelen. De psycholance is speciaal ambulancevervoer voor mensen met verward gedrag en psychische problemen.

Voor hulp op de Spoedpoli is altijd een verwijzing nodig van een arts (huisarts, GGD-arts of een medisch specialist). Ingeschreven cliënten bij GGZ Drenthe kunnen via de triageverpleegkundige van de Crisisdienst of de dienstdoende behandelaar terecht op de Spoedpoli. Op de Spoedpoli worden mensen opgevangen, krijgen eerste hulp en vindt crisisbeoordeling en diagnostiek plaats. Indien nodig worden zij doorverwezen voor verdere hulp. Mensen kunnen maximaal 8 uur op de Spoedpoli blijven. Zij kunnen niet overnachten, maar wel tot rust komen in aparte kamers.

De Spoedpoli bevindt zich in het Opnamegebouw van GGZ Drenthe, Dennenweg 9 te Assen. 

 

 

 

 

 

 

naar boven