Over GGZ Drenthe 3 generaties

Contact

Algemene contactgegevens

Telefoon (0592) 33 48 00
Dennenweg 9, 9404 LA Assen
Postbus 30007, 9400 RA Assen

Factuuradres leveranciers

Bekijk al onze locaties

Belangrijkste veelgestelde vragen

Hoe meld ik mij aan voor hulp bij GGZ Drenthe?

Neem eerst contact op met uw huisarts. Uw huisarts kan u vervolgens doorverwijzen naar GGZ Drenthe. Nadat u bent aangemeld, krijgt u van ons een uitnodiging voor een intakegesprek. 

Als u iemand in uw omgeving tegenkomt van wie u denkt dat hij/zij psychische hulp nodig heeft, vraag deze persoon dan om contact op te nemen met de eigen huisarts. 

In sommige situaties mogen ook andere medische beroepsgroepen doorverwijzen. Dit verschilt per zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan u hierover meer informatie geven. Verwijzers voor jeugd zijn: de gemeente, de jeugdarts of medisch specialist. Justitiële verwijzers zijn: Reclassering en het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFD). 

Hoe kan ik een afspraak wijzigen of afzeggen?

U kunt uw afspraak tot uiterlijk 24 uur van tevoren wijzigen. Dit kan uitsluitend telefonisch. Belt u hiervoor met de afdeling waar u in behandeling bent. Het wijzigen of afzeggen van uw afspraak kan helaas niet via de website.

Wat gebeurt er als ik mijn afspraak niet of te laat afzeg?

Als u niet op uw afspraak komt, of als u uw afspraak niet ten minste 24 uur van tevoren heeft verzet, kunnen wij u € 50 in rekening brengen. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar. Als u uw afspraak wél op tijd heeft verzet, of als uw behandelaar vindt dat er bijzondere omstandigheden voor u gelden, brengen wij uiteraard geen kosten in rekening.

Om te voorkomen dat u uw afspraak vergeet, bieden wij u een gratis service: afspraakberichten. Via sms of e-mail helpen wij u om uw afspraak niet te vergeten. Lees meer over deze service in de folder ‘Vergeet uw afspraak niet’ 

Deze informatie is bijgewerkt op 5 augustus 2014

Hoe zit het met mijn privacy?

GGZ Drenthe gaat zorgvuldig om met de gegevens van cliënten. Alles wat u met een behandelaar bespreekt, valt onder het beroepsgeheim. Uw behandelaar spreekt alleen over uw situatie met het behandelteam. Als uw behandeling (deels) wordt voortgezet door een ander behandelteam van GGZ Drenthe, dan zullen we uw gegevens aan het andere team overdragen. Daarnaast houden we uw huisarts regelmatig op de hoogte van het verloop van uw behandeling, tenzij u hier bezwaar tegen heeft. Uw behandelaar, het behandelteam en de huisarts moeten zich houden aan het beroepsgeheim, wat betekent dat zij geen informatie over uw behandeling mogen delen met anderen (zwijgplicht).

GGZ Drenthe geeft niet zonder uw toestemming informatie over u aan mensen die niet bij de behandeling betrokken zijn. Alleen op grond van wettelijke bepalingen mag de behandelaar zonder uw toestemming hiervan afwijken. Bij kinderen onder de zestien jaar informeert de behandelaar de ouders of de wettelijk vertegenwoordiger (meestal een voogd) over de behandeling.

Informatie aan zorgverzekeraars
De geheimhouding geldt niet voor informatie die wij over uw behandeling moeten verstrekken aan zorgverzekeraars in het kader van hun controletaak. Wanneer u niet wilt dat uw zorgverzekeraar uw diagnose te weten komt, kunt u dit met het formulier privacyverklaring aangeven. 

Omgang met persoonsgegevens
GGZ Drenthe gebruikt uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven. Uw gegevens worden dus niet aan anderen verstrekt en ook niet langer bewaard dan nodig is, tenzij GGZ Drenthe hier nadrukkelijk toestemming voor vraagt.

GGZ Drenthe handelt overeenkomstig de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen en de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Ik wil graag mijn (persoons)gegevens wijzigen. Hoe doe ik dat?

Neem contact op met de afdeling waar u in behandeling bent.

Alle veelgestelde vragen

Crisis

Hieronder staat met wie u contact moet opnemen als sprake is van een crisis en u direct hulp nodig heeft. Bel alleen voor spoed en voor dringende vragen die niet tot de eerstvolgende werkdag kunnen wachten. 

Niet ingeschreven cliënten bij GGZ Drenthe

Niet ingeschreven cliënten 

Tijdens kantoortijden
(08.30 – 17.00 uur)

Buiten kantoortijden

Volwassenen en ouderen 

Neem contact op met uw huisarts 

Neem contact
op met de huisartsenpost

Kinderen en jeugd 

Neem contact op met de huisarts van uw kind/uw huisarts of het Centrum voor Jeugd en Gezin

Bel met Spoed4Jeugd Drenthe: 
(0522) 27 99 46

 

Cliënten in behandeling bij GGZ Drenthe 

Cliënten in behandeling*

Tijdens kantoortijden
(08.30 – 17.00 uur)

Buiten kantoortijden

Volwassenen en ouderen

Neem contact op met uw behandelaar

Bel met
GGZ Drenthe:
(0592) 33 48 00

Kinderen en jeugd 

Neem contact op met de behandelaar van uw kind/uw behandelaar

Bel met Intermezzo
Accare:
(0592) 48 08 61

*Cliënten in behandeling bij GGZ Drenthe
Vanaf het moment dat u het eerste persoonlijke contact heeft gehad met een behandelaar bent u in behandeling bij GGZ Drenthe.

Familie/naastbetrokkenen
Ook als naastbestrokkene kunt in geval van crisis contact opnemen met de behandelaar of (buiten kantoortijden) met de triageverpleegkundige van de Crisisdienst als u vragen of zorgen heeft over uw naaste. Telefoonnummer (0592) 33 48 00.

Werkwijze Crisisdienst (buiten kantooruren)
Bij acute ernstige psychiatrische problemen kunt u het beste uw huisarts, de huisartsenpost of  – als u al in behandeling bent bij GGZ Drenthe – uw behandelaar bellen. Deze overlegt met een psychiatrisch verpleegkundige van de Crisisdienst van GGZ Drenthe wat er moet gebeuren. Zo mogelijk nodigen we u uit voor een gesprek op een poli van GGZ Drenthe. In bijzondere situaties komen wij naar u toe. Als het nodig is, krijgt u vervolgens psychiatrische crisisbehandeling thuis (IHT)

Spoedpoli
De Spoedpoli GGZ Drenthe is voor mensen in de provincie Drenthe die vanwege (een vermoeden van) acute psychiatrische problemen binnen 24 uur hulp nodig hebben. Door de acute problemen vormen zij mogelijk een gevaar voor zichzelf of hun omgeving, bijvoorbeeld vanwege een zelfmoordpoging. Of zij zijn ernstig ontremd, verward of emotioneel ontregeld, waardoor anderen overlast ervaren en de huisarts, de politie of 112 bellen. De Meldkamer (112) kan de psycholance inschakelen. De psycholance is speciaal ambulancevervoer voor mensen met verward gedrag en psychische problemen.

Voor hulp op de Spoedpoli is altijd een verwijzing nodig van een arts (huisarts, GGD-arts of een medisch specialist). Ingeschreven cliënten bij GGZ Drenthe kunnen via de triageverpleegkundige van de Crisisdienst of de dienstdoende behandelaar terecht op de Spoedpoli. Op de Spoedpoli worden mensen opgevangen, krijgen eerste hulp en vindt crisisbeoordeling en diagnostiek plaats. Indien nodig worden zij doorverwezen voor verdere hulp. Mensen kunnen maximaal 8 uur op de Spoedpoli blijven. Zij kunnen niet overnachten, maar wel tot rust komen in aparte kamers.

De Spoedpoli bevindt zich in het Opnamegebouw van GGZ Drenthe, Dennenweg 9 te Assen. 

 

 

 

 

 

 

Voor familie

Wanneer u voor het eerst te maken krijgt met psychische problemen van een familielid , kan dat vragen, angst en onzekerheid oproepen. U krijgt te maken met een persoon die verandert en soms moeilijk te bereiken of te begrijpen is. Vaak duurt het een tijdje voordat een diagnose gesteld is en de hulpverlening op gang komt. Maar ook na jaren kunt u nog steeds schrikken of bang worden als u zich realiseert dat het (weer) mis gaat. GGZ Drenthe probeert familieleden zo goed mogelijk te informeren, te betrekken en te ondersteunen. U kunt hiervoor terecht bij de familievertrouwenspersoon en de naastbetrokkenenraad.

Familievertrouwenspersoon
Wanneer u als familie, vriend of kennis betrokken raakt bij iemand met psychische problemen, dan kan dat best lastig zijn. Misschien heeft u vragen? Bijvoorbeeld over de oorzaak van de problemen en de behandeling. Of loopt het contact tussen u en GGZ Drenthe niet zoals u verwachtte? De familievertrouwenspersoon kan u helpen.

Familievertrouwenspersoon

Naastbetrokkenenraad
De Naastbetrokkenenraad van GGZ Drenthe geeft een stem aan familieleden en andere direct betrokkenen van cliënten van GGZ Drenthe. De Naastbetrokkenenraad komt op voor de belangen van familie en naastbetrokkenen en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie  en managers van GGZ Drenthe.

Naastbetrokkenenraad

Een klacht melden

Bij GGZ Drenthe doen wij ons best om u een goede behandeling te geven. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Als dat zo is, horen we dat graag. Wij raden u aan eerst te praten met de persoon bij wie u in behandeling bent, of zijn/haar leidinggevende. Lukt het niet om samen met uw behandelaar een oplossing te vinden? Vraag dan of de leidinggevende mee kan helpen. Vindt u het moeilijk om over uw klacht te praten? Of komt er geen oplossing? Vraag dan of de klachtenfunctionaris van GGZ Drenthe u kan helpen, of raadpleeg de klachtenregeling voor cliënten GGZ Drenthe. U kunt uw klacht zelf melden, maar uw partner, familielid of een andere vertegenwoordiger mag dit ook voor u doen.

Klachtenregeling GGZ Drenthe

Aanmelden leespanel

Wij willen iedereen graag zo goed mogelijk informeren over onze hulp. Dit doen wij onder andere met teksten op de website en in folders. Zijn de teksten goed leesbaar en begrijpelijk? En zijn de teksten klantvriendelijk? Dat willen we graag testen! Daarom heeft GGZ Drenthe een leespanel.

Voor wie?

Iedereen kan deelnemen aan het leespanel van GGZ Drenthe.

Hoe werkt het?

Het leespanel ontvangt maximaal één keer per maand een tekst per e-mail met daarbij een korte vragenlijst. Deelname aan een vragenlijst is geheel vrijwillig. Als u liever niet wilt meedenken over een bepaalde tekst, dan bent u niet verplicht te reageren. U kunt een volgende keer dan gewoon weer meedoen. En als u wilt stoppen kunt u zich afmelden voor het leespanel.

Aanmelden
Interesse? Vul dan het aanmeldformulier leespanel in. 

Cliëntinformatie A-Z

Voor familie

Wanneer u voor het eerst te maken krijgt met psychische problemen van een familielid , kan dat vragen, angst en onzekerheid oproepen. U krijgt te maken met een persoon die verandert en soms moeilijk te bereiken of te begrijpen is. Vaak duurt het een tijdje voordat een diagnose gesteld is en de hulpverlening op gang komt. Maar ook na jaren kunt u nog steeds schrikken of bang worden als u zich realiseert dat het (weer) mis gaat. GGZ Drenthe probeert familieleden zo goed mogelijk te informeren, te betrekken en te ondersteunen. U kunt hiervoor terecht bij de familievertrouwenspersoon en de naastbetrokkenenraad.

Familievertrouwenspersoon
Wanneer u als familie, vriend of kennis betrokken raakt bij iemand met psychische problemen, dan kan dat best lastig zijn. Misschien heeft u vragen? Bijvoorbeeld over de oorzaak van de problemen en de behandeling. Of loopt het contact tussen u en GGZ Drenthe niet zoals u verwachtte? De familievertrouwenspersoon kan u helpen.

Familievertrouwenspersoon


Naastbetrokkenenraad
De Naastbetrokkenenraad van GGZ Drenthe geeft een stem aan familieleden en andere direct betrokkenen van cliënten van GGZ Drenthe. De Naastbetrokkenenraad komt op voor de belangen van familie en naastbetrokkenen en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie en managers van GGZ Drenthe.
Naastbetrokkenenraad

Een vraag stellen aan GGZ Drenthe

Lees ook onze veelgestelde vragen of stel hier direct uw vraag
  • Vul de naam in waar we u mee mogen aanspreken.
  • Dit adres wordt alleen gebruikt om het antwoord naar te versturen.
  • Voor vragen kunt u tijdens kantooruren ook telefonisch contact opnemen. Zorgvragen over uw persoonlijke psychische situatie behandelen wij niet per e-mail. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het reageren op uw bericht. De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het beantwoorden van uw e-mail kan enkele dagen duren.

    * Deze velden zijn verplicht

Bellen (tijdens kantooruren) kan ook met
GGZ Drenthe (o592) 33 48 00

naar boven