Forensische Psychiatrie

Korte beschrijving

Aanvullende info

Voorkomen van delictgedrag
We willen onze patiënten zo motiveren en ondersteunen, dat ze in staat zijn gezonde keuzes te maken en controle krijgen over het herstelproces van hun eigen leven. De behandeling is erop gericht dat patiënten verantwoordelijkheid en schulderkenning met betrekking tot het eigen gedrag kunnen en willen nemen. Het doel is dat patiënten een zinvol leven kunnen opbouwen, zonder terug te vallen in grensoverschrijdend of delictgedrag. De behandeling gebeurt in nauwe samenwerking met de patiënt, met naastbetrokkenen en samenwerkingspartners. Daarnaast hebben we aandacht voor de impact die het delictgedrag heeft (gehad) op de maatschappij en in het bijzonder op slachtoffers.

Resocialisatie
Forensische Psychiatrie biedt ondersteuning bij resocialisatie. Resocialisatie betekent patiënten op een veilige en verantwoorde manier te laten re-integreren in de samenleving. Soms is terugkeer naar de samenleving op de korte termijn niet mogelijk. In dat geval helpen we bij het vinden van een passende vervolgbehandeling of de patiënt wordt teruggeplaatst naar een ggz-afdeling of een justitiële instelling.

Onderzoek
De Forensische Psychiatrie doet veel aan onderzoek. Zo heeft de Forensische Psychiatrische Kliniek een eigen onderzoeksafdeling. Deze afdeling houdt zich bezig met het meten van de effecten van een behandeling.

Ervaringsverhalen

 

Hoe kan Forensische Psychiatrie helpen?

Hoe gaat het bij Forensische Psychiatrie?

Voor behandeling heeft u een verwijzing nodig. Het is afhankelijk van uw problemen en eventueel uw straftitel of u een poliklinische of een klinische behandeling krijgt. Als u in behandeling bent bij de polikliniek, dan komt u zelfstandig op afspraak naar een locatie van GGZ Drenthe. U woont in dit geval thuis. Een huisbezoek is eventueel ook mogelijk. Bij een klinische behandeling verblijft u verplicht of vrijwillig in de kliniek. Deze behandeling vindt plaats in een gesloten setting. Dat wil zeggen dat u onder toezicht staat en de kliniek niet zonder toestemming kunt verlaten.

Behandeling
Na aanmelding heeft u een of meerdere gesprekken. Samen brengen we uw problemen, uw achtergrond en uw situatie in kaart. We kijken welke behandeling het meest passend is en waar u het beste behandeld kunt worden. We maken afspraken over de samenwerking en zetten deze in een samenwerkingsovereenkomst. Het kan zijn dat we, met uw toestemming, overleggen met uw verwijzer of elders informatie over u opvragen. Het is ook mogelijk dat we een gesprek met uw partner en/of gezinsleden voeren of een psychologisch onderzoek doen.

Behandelplan
Samen met uw verwijzer bepalen we welke behandeling u krijgt. Dit leggen we vast in een behandelplan. Hierna begint de behandeling.

Een goed sociaal netwerk kan een waardevolle bijdrage leveren aan de behandeling. Familie, vrienden en andere naastbetrokkenen kunnen de patiënt ondersteunen bij zijn herstel, onder andere door kritisch te zijn en mogelijke risico’s te signaleren. We organiseren regelmatig netwerkbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomst presenteert de patiënt zijn signaleringsplan en vooruitgang. Ook wordt besproken waar de patiënt nog aan zal werken.
Bij voorkeur worden familie en/of naastbetrokkenen bij de behandeling betrokken. Er is altijd aandacht voor gezinsfunctioneren en de ouderrol.

Voor informatie, advies en ondersteuning staat ook onze familievertrouwenspersoon voor u klaar.

Informatie voor bezoekers aan de FPK
De FPK is een beveiligde kliniek. Daarom gelden er speciale huisregels. In de flyer leest u welke regels dit zijn en wat u kunt verwachten.

 

Iemand kan op verschillende manieren bij de Forensische Psychiatrie terecht komen. Zo komen de klinische verwijzingen voor de Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK) binnen via Divisie Individuele Zaken (onderdeel van DJI) die alle justitiële aanmeldingen vanuit de Reclassering, PI, NIFP en het OM verwerkt vanuit het IFZO-systeem. Daarnaast kan ook een huisarts of psychiater binnen de ggz een aanmelding bij de FPK doen. Naast de klinische aanmeldingen kunnen de verwijzingen voor de forensische psychiatrie ook bestemd zijn voor de ambulante poliklinieken. Deze justitiële verwijzingen kunnen door de Reclassering of de PI via het IFZO-systeem worden aangemeld. De verwijzingen vanuit de huisarts of psychiater (vanuit de reguliere psychiatrie) kunnen schriftelijk of via Zorgdomein worden gedaan.

Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK)
De verwijzing van patiënten binnen een strafrechtelijk kader gebeurt altijd via Divisie Individuele Zaken (DIZ). Het DIZ is verantwoordelijk voor plaatsing en selectie van justitiabelen die worden doorverwezen binnen één van de 22 strafrechtelijke kaders. Deze niveaus van zorg en beveiliging worden beschreven in een indicatiestelling.

Patiënten die niet vallen binnen een strafrechtelijk kader kunnen worden doorverwezen door de huisarts of een behandelaar binnen de ggz. Voor vragen over het behandelaanbod en de duur van de behandeling kunnen verwijzers contact opnemen met het Forensisch Aanmeld- en Informatiecentrum (FAIC). Telefoon (0592) 33 46 26 (rechtstreeks). Telefoon buiten kantooruren (0592) 33 48 00. Fax (0592) 33 46 03. E-mail: aanmeldingenfpk@ggzdrenthe.nl.

Polikliniek Ambulante Forensische Psychiatrie (AFPN)
Patiënten kunnen zich niet zelf aanmelden voor behandeling bij de polikliniek. De verwijzing van patiënten gebeurt via de huisarts, psychiater of via Reclassering. De aanmeldingen voor de AFPN worden ook behandeld door het Forensisch Aanmeld- en Informatiecentrum (FAIC). Voor informatie en advies inzake indicaties en behandelmogelijkheden voor de AFPN kunnen verwijzers contact opnemen met het FAIC. Na aanmelding bij het FAIC, wordt er een eerste gesprek gepland bij één van de drie AFPN-locaties:

AFPN Assen
Dennenweg 9
9404 LA Assen
T (0592) 33 46 67
F (0592) 33 46 68
afpn.assen.secretariaat@ggzdrenthe.nl

AFPN Emmen
Stationsstraat 20
7811 GH Emmen
T (0591) 85 63 85
F (0591) 85 63 97
afpn.emmensecretariaat@ggzdrenthe.nl

AFPN Hoogeveen
Dr. G.H. Amshoffweg 3
7909 AA Hoogeveen
T (0528) 85 77 77
E afpn.emmensecretariaat@ggzdrenthe.nl

Forensisch-ACT Team (For-ACT Team)
De aanmeldingen voor het For-ACT Team kunnen door de huisarts worden gedaan via het Aanmeldcentrum van GGZ Drenthe of rechtstreeks aan het For-ACT Team. De justitiële aanmeldingen voor het For-ACT Team worden via de Reclassering gedaan middels het IFZO-systeem.

For-ACT Team
Dennenweg 9
9404 LA Assen
T (0592) 33 47 20
E aanmeldcentrum@ggzdrenthe.nl

Contact
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Forensisch Aanmeld- en Informatiecentrum,  T (0592) 33 46 26 (buiten kantooruren (0592) 33 48 00). F (0592) 33 46 03. E aanmeldingenfpk@ggzdrenthe.nl.

START Risicotaxatie
Algemene informatie en opleidingsmogelijkheden zijn te lezen in de folder.

Een vraag stellen aan
de Forensische Psychiatrie

Lees ook onze veelgestelde vragen of stel hier direct uw vraag
  • Vul de naam in waar we u mee mogen aanspreken.
  • Dit adres wordt alleen gebruikt om het antwoord naar te versturen.
  • Voor vragen kunt u tijdens kantooruren ook telefonisch contact opnemen. Zorgvragen over uw persoonlijke psychische situatie behandelen wij niet per e-mail. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het reageren op uw bericht. De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het beantwoorden van uw e-mail kan enkele dagen duren.

    * Deze velden zijn verplicht

Bellen(tijdens kantooruren) kan ook met
de Forensische Psychiatrie (0592) 33 46 00

naar boven