Verwijzers

Aanmelden patiënten

Wat Binnen kantoortijden
8.30 – 17.00 uur
Buiten kantoortijden
17.00 -8.30 uur en
weekenden

Aanmeldcentrum GGZ Drenthe
en Indigo
Telefoon: (0592) 74 14 00
Fax: (0592) 30 90 86
Telefoon: (0592) 33 48 00
Fax: (0592) 74 48 97
     
Psychiatrische consultatie/
intercollegiaal contact
met psychiater
Telefoon: (0592) 74 14 00
Fax: (0592) 30 90 86
 
   
ZorgDomein U kunt via ZorgDomein digitaal verwijzen naar GGZ Drenthe.
Dit kan voor Basis GGZ en Specialistische GGZ. Kies in
tabblad Specialistische Zorg, categorie ‘Psychiatrie/GGZ’.
Hier staat een overzicht van behandelingen, locaties,
toegangstijden en verwijscriteria.

Spoed en crisis

Wat Binnen kantoortijden
8.30 – 17.00 uur

Buiten kantoortijden
17.00 – 8.30 uur en
weekenden

Volwassenen en ouderen Spoednummer 7×24 bereikbaar  
     
Kinderen en jeugd Spoednummer 7×24 bereikbaar

Ingeschreven patiënten
Accare Intermezzo
Telefoon: (0592) 48 08 61

Nieuwe patiënten
Spoed4jeugd
Telefoon: (0522) 27 99 46

Het spoednummer is alleen beschikbaar voor verwijzers. Wanneer u verwijzer voor GGZ Drenthe bent dan heeft u dit nummer via een persoonlijke brief van ons ontvangen.

Suïcidepreventie

In de geestelijke gezondheidszorg komen we soms in aanraking met suïcidepogingen of suïcides.
Mensen die een einde aan hun leven willen maken, zenden hierover zelden duidelijke signalen uit. Dit om hun omgeving niet te alarmeren, maar voor de persoon zelf zijn suïcidale gedachten meestal erg heftig. Het is dan bijzonder verdrietig als iemand geen andere mogelijkheid meer ziet dan zelfdoding. Het leed dat dit veroorzaakt, is voor familie, vrienden en hulpverleners zo groot, dat we suïcides zoveel als mogelijk willen voorkomen. Het suïcidepreventiebeleid van GGZ Drenthe is gericht op structurele en duurzame vermindering van het aantal suïcides.
Uitgangspunt hierbij is de implementatie en borging van de landelijke Multi Disciplinaire Richtlijn (MDR) ‘Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag’.

Cliëntveiligheid vergroten
We treffen verschillende maatregelen om suïcides en suïcidepogingen terug te dringen en daarmee de cliëntveiligheid te vergroten:
• Signalen/ risico’s (her)kennenen bespreekbaar maken
• Actieve toeleiding naar hulp
• Goede diagnostiek en gerichte behandeling
• Cliënten en familie betrekken bij risicotaxatie
• Trainen van hulpverleners (PITSTOP)
• Het voorkomen van suïciderisico bij nabestaanden (dit betreft een groep met een verhoogd suïciderisico)
• Een goede opvang van familie/naasten en medewerkers organiseren
• Samenwerken in de keten verbeteren en leren van incidenten (suïcides en suïcidepogingen).

Veel aandacht voor training medewerkers
In 2015 en 2016 is sterk ingezet op deskundigheidsbevordering van medewerkers GGZ Drenthe. Gekozen is voor een nieuwe aanpak van scholing op het gebied van suïcidepreventie. Een speciaal team is in het najaar 2015 opgeleid als trainer suïcidepreventie om vervolgens alle teams in de organisatie te trainen. De PITSTOP-training is geaccrediteerd voor psychiaters, psychologen, verpleegkundig specialisten om de deelname te stimuleren.

Cijfers

 Nederland/Provincie  2014  Suïcides GGZ Drenthe 2014 2015  Suïcides GGZ Drenthe 2015
 Nederland  1839    1871  
 Drenthe   62  23  60  20
 Groningen  88    66  
 Friesland  83    86  

Overzicht van alle geslaagde suïcides in 2014 en 2015, landelijk en in de noordelijke provincies

Ten opzichte van 2014 is het aantal suïcides in 2015 landelijk gestegen van 1839 in 2014 naar 1871 in 2015. In de provincie Drenthe was een lichte afname te zien van 62 naar 60 suïcides in 2015.
In 2015 pleegden 20 patiënten die in zorg waren bij GGZ Drenthe suïcide. Voor 2014 en 2015 kan op basis van bovengenoemde cijfers geconcludeerd worden dat ongeveer een derde van alle mensen die in de provincie Drenthe suïcide pleegden bij GGZ Drenthe onder behandeling waren.

Onderzoek
Zowel de suïcides als ook ernstige suïcidepogingen worden bij GGZ Drenthe volgens een bepaalde standaard onderzocht. GGZ Drenthe maakt hierbij gebruik van een kwalitatieve evaluatiemethodes waarmee professionals die betrokken waren bij de zorg rond een persoon die door suïcide is overleden, direct inzicht krijgen in hun handelen als team.

Links

Praktijkondersteuning

Beginnende psychische klachten en/of klachten die niet binnen de DSM vallen, vormen een onderdeel van de huisartsenzorg. Een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) van Indigo kan u hierbij ondersteunen. Daarnaast levert Indigo aanvullende dienstverlening binnen het POH-GGZ pakket.

Lees meer over het volledige POH-GGZ pakket van Indigo

Aanmelden nieuwsbrief

Verwijzers kunnen zich abonneren op de nieuwsbrief voor verwijzers. Deze verschijnt enkele malen per jaar.

Cliëntinformatie A-Z

Voor familie

Wanneer u voor het eerst te maken krijgt met psychische problemen van een familielid , kan dat vragen, angst en onzekerheid oproepen. U krijgt te maken met een persoon die verandert en soms moeilijk te bereiken of te begrijpen is. Vaak duurt het een tijdje voordat een diagnose gesteld is en de hulpverlening op gang komt. Maar ook na jaren kunt u nog steeds schrikken of bang worden als u zich realiseert dat het (weer) mis gaat. GGZ Drenthe probeert familieleden zo goed mogelijk te informeren, te betrekken en te ondersteunen. U kunt hiervoor terecht bij de familievertrouwenspersoon en de naastbetrokkenenraad.

Familievertrouwenspersoon
Wanneer u als familie, vriend of kennis betrokken raakt bij iemand met psychische problemen, dan kan dat best lastig zijn. Misschien heeft u vragen? Bijvoorbeeld over de oorzaak van de problemen en de behandeling. Of loopt het contact tussen u en GGZ Drenthe niet zoals u verwachtte? De familievertrouwenspersoon kan u helpen.

Familievertrouwenspersoon


Naastbetrokkenenraad
De Naastbetrokkenenraad van GGZ Drenthe geeft een stem aan familieleden en andere direct betrokkenen van cliënten van GGZ Drenthe. De Naastbetrokkenenraad komt op voor de belangen van familie en naastbetrokkenen en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie en managers van GGZ Drenthe.
Naastbetrokkenenraad

Een vraag stellen (voor verwijzers)

Lees ook onze veelgestelde vragen of stel hier direct uw vraag
  • Vul de naam in waar we u mee mogen aanspreken.
  • Dit adres wordt alleen gebruikt om het antwoord naar te versturen.
  • Voor dringende vragen kunt u ook altijd telefonisch contact opnemen. Zorgvragen over persoonlijke psychische situaties behandelen wij niet per e-mail.

    * Deze velden zijn verplicht

Bellen (tijdens kantooruren) kan ook met het
Aanmeld- en Informatiecentrum (o592) 74 14 14

naar boven