banner

Veelgestelde vragen

Aanmelden

Aanmelden

Hoe meld ik mij aan voor hulp bij GGZ Drenthe?

Neem eerst contact op met uw huisarts. Uw huisarts kan u vervolgens doorverwijzen naar GGZ Drenthe. Nadat u bent aangemeld, krijgt u van ons een uitnodiging voor een intakegesprek. 

Als u iemand in uw omgeving tegenkomt van wie u denkt dat hij/zij psychische hulp nodig heeft, vraag deze persoon dan om contact op te nemen met de eigen huisarts. 

In sommige situaties mogen ook andere medische beroepsgroepen doorverwijzen. Dit verschilt per zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan u hierover meer informatie geven. Verwijzers voor jeugd zijn: de gemeente, de jeugdarts of medisch specialist. Justitiële verwijzers zijn: Reclassering en het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFD). 

Zijn er wachtlijsten?

Soms zijn er zoveel patiënten in behandeling, dat GGZ Drenthe wachtlijsten heeft. Het overzicht hiervan vindt u in de wachttijdentabel.

Kan ik met spoed worden aangemeld?

Ja, dit kan in een crisissituatie, wanneer er geen andere oplossing is. Neem altijd contact op met uw huisarts. Hij/zij kan er namelijk voor zorgen dat er op korte termijn, bijvoorbeeld voor dezelfde dag,  een afspraak volgt.

Kan ik zonder verwijzing terecht bij GGZ Drenthe?

Nee, dit is niet mogelijk. Voor een behandeling bij GGZ Drenthe heeft u altijd een verwijzing nodig van uw (huis)arts. Neem daarom contact op met uw huisarts. Uw huisarts kan u vervolgens doorverwijzen naar GGZ Drenthe.

Kan ik ook iemand anders aanmelden?

Nee, dit is niet mogelijk. Als u iemand in uw omgeving tegenkomt van wie u denkt dat hij/zij psychische hulp nodig heeft, vraag deze persoon dan contact op te nemen met de eigen huisarts. Alleen een (huis)arts kan iemand aanmelden voor behandeling bij GGZ Drenthe.

In sommige situaties mogen ook andere medische beroepsgroepen doorverwijzen. Dit verschilt per zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan u hierover meer informatie geven. Verwijzers voor jeugd zijn: de gemeente, de jeugdarts of medisch specialist. Justitiële verwijzers zijn: Reclassering en het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFD). 

Afspraken

Afspraken

Waar kan ik een afspraak maken?

Uw behandeling bij GGZ Drenthe start met een gesprek met uw huisarts. Uw huisarts meldt u aan bij GGZ Drenthe. Daarna bellen wij u voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek. Als wij u telefonisch niet kunnen bereiken, ontvangt u van ons een schriftelijke uitnodiging. 

Kan ik een afspraakherinnering ontvangen?

Ja, meestal kan dat. Via uw mobiel of e-mail helpen wij u herinneren aan uw afspraak. Wij vragen hiervoor uw toestemming als u voor het eerst bij GGZ Drenthe komt. Bent u al cliënt bij ons, dan kunt u zich voor deze service aanmelden via het secretariaat waar u in behandeling bent.

In de folder ‘Vergeet uw afspraak niet’ kunt u hierover uitgebreide informatie lezen.

Hoe kan ik een afspraak wijzigen of afzeggen?

U kunt uw afspraak tot uiterlijk 24 uur van tevoren wijzigen. Dit kan uitsluitend telefonisch. Belt u hiervoor met de afdeling waar u in behandeling bent. Het wijzigen of afzeggen van uw afspraak kan helaas niet via de website.

Wat gebeurt er als ik mijn afspraak niet of te laat afzeg?

Als u niet op uw afspraak komt, of als u uw afspraak niet ten minste 24 uur van tevoren heeft verzet, kunnen wij u € 50 in rekening brengen. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar. Als u uw afspraak wél op tijd heeft verzet, of als uw behandelaar vindt dat er bijzondere omstandigheden voor u gelden, brengen wij uiteraard geen kosten in rekening.

Om te voorkomen dat u uw afspraak vergeet, bieden wij u een gratis service: afspraakberichten. Via sms of e-mail helpen wij u om uw afspraak niet te vergeten. Lees meer over deze service in de folder ‘Vergeet uw afspraak niet’ 

Deze informatie is bijgewerkt op 5 augustus 2014

Algemene informatie

Algemene informatie

Wat doet GGZ Drenthe?

GGZ Drenthe is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg. GGZ Drenthe behandelt mensen met psychische en psychiatrische problemen beter te worden of beter met hun problemen te leren omgaan.

Ik ben gebeld nadat ik een vragenlijst heb ingevuld. Gebeurt dit vaker?

Vragenlijsten zijn bedoeld om te weten te komen wat er precies met u aan de hand is of de behandeling u helpt. In sommige gevallen laten de antwoorden op de vragen zien dat er meer of iets anders aan de hand is dan gedacht werd. In dat geval nemen we contact met u op om dit met u te bespreken.

Waarvoor kan ik bij GGZ Drenthe terecht?

GGZ Drenthe helpt kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen bij alle psychische klachten zoals

 • Depressie
 • Angst
 • Autisme en ADHD
 • Gedrags- en persoonlijkheidsproblemen
 • Geheugenproblemen
 • Stemmen in het hoofd of waanbeelden
 • Zelfmoordgedachten
 • Verslaving en psychische problemen

Daarnaast is GGZ Drenthe gespecialiseerd in de behandeling van

 • Trauma en psychiatrie
 • Gezinspsychiatrie
 • Een andere culturele achtergrond en psychische problemen
 • Problemen rond het jonge kind (b.v. huilbabies, kinderen die niet willen eten)
 • Verstandelijke beperking en psychiatrie
 • Strafbare feiten en psychiatrie (Beveiligde zorg en Forensische Psychiatrie)

Hoe gaat GGZ Drenthe te werk?

Na een verwijzing door de (huis)arts krijgt u van ons een uitnodiging voor een eerste gesprek: de intake. In dit gesprek luisteren we naar uw verhaal en bespreken we uw klachten. Soms is meer onderzoek nodig. Daarna maken wij een behandelplan. Hierin staat wat er aan de hand is (diagnose) en wat we er aan kunnen doen. Dit voorstel bespreken we met u. Als u het er mee eens bent, kunnen we beginnen met de behandeling.

Waar kan ik een vraag stellen?

Wij raden u aan eerst te kijken of uw vraag tussen deze veelgestelde vragen staat. Staat uw vraag er niet tussen? Stel uw vraag dan via het vraagformulier

Waar kan ik een vraag/opmerking/fout over deze website melden?

U kunt ons informeren via het formulier: “Een vraag stellen”. Wij beantwoorden uw vraag of opmerking zo snel mogelijk.

Ik wil graag mijn (persoons)gegevens wijzigen. Hoe doe ik dat?

Neem contact op met de afdeling waar u in behandeling bent.

Cliënten informatie

Cliënten informatie

Wat is een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC)?

Een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) beschrijft alles wat uw behandeling omvat: van het eerste telefoontje om u aan te melden tot en met het laatste gesprek met uw behandelaar en de administratie hiervan. Onderzoek, een test, overleg tussen hulpverleners, of medicatie kunnen daar bijhoren. Oók als het om een kort traject gaat, bijvoorbeeld als uw behandeling uit één of een paar gesprekken bestaat. Of als er alleen een diagnose wordt vastgesteld en u ergens anders behandeld wordt. Voor elke DBC is een prijs vastgesteld, waarin alle kosten staan die met de behandeling te maken hebben. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de prijzen van DBC’s vastgesteld. En ook hoeveel tijd een behandelaar mag opschrijven. Aan het einde van de behandeling, of na een jaar, stuurt GGZ Drenthe de rekening van uw DBC(’s) met daarop de omschrijving van uw behandeling naar uw zorgverzekeraar of de gemeente.

Wat is directe en indirecte tijd in een DBC?

GGZ Drenthe houdt tijdens uw behandeling bij hoe lang alles duurt. Bijvoorbeeld een gesprek met de behandelaar, een psychiatrisch onderzoek, therapie of dagbesteding. Dat noemen we directe tijd. Maar ook het bespreken van uw behandeling tussen behandelaren, de voortgang van uw behandeling opschrijven, of een brief naar u sturen. Dat heet indirecte tijd. Alle directe en indirecte tijd die bij een behandeling hoort wordt opgeschreven in uw DBC(’s).

Ik heb bezwaar tegen de diagnose op de rekening

GGZ Drenthe stuurt een rekening van de behandeling naar uw zorgverzekeraar of de gemeente. Op deze rekening staan de kosten. Maar ook uw diagnose, dus voor welke problemen u bij GGZ Drenthe bent geweest. Hebt u bezwaar tegen het schrijven van uw diagnose op de rekening? Vertel het uw behandelaar. U moet dan het formulier privacyverklaring invullen en samen met uw behandelaar ondertekenen. Daarop staat dat GGZ Drenthe de diagnose weglaat. Op de website van de NZA vindt u meer informatie over rekeningen en declaraties in de GGZ.

Wie is verantwoordelijk voor mijn behandeling?

Bij een behandeling door GGZ Drenthe is de regiebehandelaar verantwoordelijk voor een goed verloop van uw behandeltraject. Dat geldt ook voor de diagnose die wordt gesteld, het behandelplan en het behandelvoorstel. De medebehandelaars in het team zijn zelf verantwoordelijk voor hun specifieke aandeel in uw behandeling. De regiebehandelaar is meestal de psychiater of de klinisch psycholoog in het team.

Kan ik zelf mijn behandelaar kiezen?

Een behandelaar kiezen
Wanneer u voor het eerst kennismaakt met GGZ Drenthe of Indigo is het lastig zelf te kiezen voor een behandelaar. Uw regiebehandelaar zal met u bespreken welke mogelijkheden er zijn. Heeft u op basis van eerdere ervaringen voorkeur voor een specifieke behandelaar, dan zullen we daar rekening mee houden. 

Wat moet ik doen als het niet klikt met mijn behandelaar?

Dit kunt u het beste eerst met uw behandelaar bespreken. Of met de afdeling waar u in behandeling bent. We kijken hoe we hier een oplossing voor kunnen vinden, binnen de mogelijkheden die we hebben. Als dit geen oplossing biedt dan kunt u een patiëntenvertrouwenspersoon inschakelen.

Ik twijfel aan de diagnose. Wat kan ik doen?

Bij twijfel is het goed om aan de behandelaar te vragen waarom hij/zij tot die diagnose is gekomen. Als u daarna nog steeds twijfelt dan kunt u een andere behandelaar vragen om een second opinion. Een second opinion betekent letterlijk ‘een tweede mening’. Als dit ook geen oplossing biedt dan kunt u een patiëntenvertrouwenspersoon inschakelen.

Hoe kom ik in contact met een patiëntenvertrouwenspersoon?

U kunt de patiëntenvertrouwenspersoon op de volgende manieren bereiken:
Per e-mail:    helpdesk@pvp.nl
Telefonisch: 0900 444 8888 (10 cent/pm)
Website:        pvp-online.nl

Wat doet een patiëntenvertrouwenspersoon?

Een patiëntenvertrouwenspersoon komt op voor uw belangen. Iedereen die in behandeling is bij GGZ Drenthe kan een beroep op hem of haar doen. De vertrouwenspersoon informeert u over de rechten die u heeft. U kunt bij hem/haar terecht met vragen, als u klachten heeft, of als u ontevreden bent over de hulpverlening.

Wat is een behandelplan?

In het behandelplan kiest u samen met de regiebehandelaar de behandeling die u gaat volgen. GGZ Drenthe heeft verschillende behandelmogelijkheden: individueel, in een groep of online. In het plan staat wie bij de behandeling betrokken is en hoe vaak u voor de behandeling langskomt. Zodra uw behandelplan is afgerond en door u ondertekend kan de behandeling beginnen. U kunt het behandelplan terugvinden in uw digitale dossier via het cliëntenportaal van GGZ Drenthe. U kunt ook een papieren versie van uw behandelplan vragen.

Wat gebeurt er als ik word opgenomen?

Bij psychische crisissituaties kan opname in een kliniek nodig zijn.  Meestal heeft u eerst contact met een psychiatrisch verpleegkundige van de Crisisdienst. Daarna heeft u onder andere een gesprek met een psychiater. We nemen samen met u de tijd om naar uw problemen en uw persoonlijke situatie te kijken. We bespreken met u welke behandeling voor u het beste is. Dit leggen we vast in een behandelplan. Behandeling bestaat vaak uit gesprekken, alleen of in een groep. Psychotherapie is de meest voorkomende behandeling. U kunt ook vaktherapie krijgen. Vaktherapie, zoals creatieve – of sporttherapie kan helpen als woorden tekort schieten.

U verblijft op een eigen kamer. Eten, drinken en huishoudelijke zaken maken deel uit van het behandelprogramma. Indien mogelijk zorgt u voor uw eigen huishoudelijke zaken, zoals uw kamer schoon houden. Daarnaast is er ruimte voor vrije tijd en kunt u bezoek ontvangen.

Tijdens uw opname wordt u begeleid door een behandelteam. Dit team bestaat meestal uit verpleegkundigen, een psychiater, een psycholoog en een arts.

Er is verschil tussen vrijwillige en gedwongen opname. Bij een vrijwillige opname bepaalt u samen met een behandelaar wanneer u weer naar huis kunt. Bij een gedwongen opname mag u de instelling alleen verlaten als u daarvoor toestemming heeft.

Er zijn ook mensen die door hun problemen afhankelijk zijn van een veilige omgeving en dat ook blijven. Voor deze mensen zijn er woonafdelingen. Bent u langer dan twee maanden opgenomen, dan wordt GGZ Drenthe uw (tijdelijke) woonadres.

Kan ik tijdens een opname bezoek ontvangen?

Op de opname-afdelingen van GGZ Drenthe gelden de volgende bezoektijden:

Volwassenen:
Acute Opname Open (Locatie: De Vierackers te Assen):
In overleg met de verpleging kunt u buiten het behandelprogramma om bezoek ontvangen. Meestal is dit na 16:00 uur tot ongeveer 21:30 uur.
Liever geen bezoek tijdens de maaltijd (17:30 – 18:00 uur).

Acute Opname Gesloten (Locatie: Opnamegebouw te Assen)
maandag t/m vrijdag: 18:30 – 21:00 uur.
In overleg met de afdeling kunt u ook overdag op bezoek komen.
weekend en feestdagen: 11:00 – 21:00 uur.
Liever geen bezoek tijdens de maaltijd (17:30 – 18:00 uur).

Ouderen:
Acute Opname Ouderen Open/Besloten/Gesloten (Locatie: GGZ Drenthe te Hoogeveen, gebouw M): maandag t/m vrijdag: 16:00 – 20:00 uur.
weekend en feestdagen: 10:00 – 20:00 uur.
Onderdelen van het behandelprogramma kunnen plaatsvinden tijdens bezoektijden. Stemt u van tevoren af met uw bezoek wanneer deze het beste kan komen.
Liever geen bezoek tijdens de maaltijden. Deze vinden plaats tussen 12:00 en 12:30 uur en tussen 17:30 en 18:00 uur.

Wat is een (wettelijke) vertegenwoordiger?

Voor het kunnen uitvoeren van een behandeling is toestemming van de cliënt vereist. Als iemand van zestien jaar of ouder als gevolg van zijn/haar problemen niet in staat is om zelf beslissingen te nemen, dan treedt de vertegenwoordiger op. Deze wettelijke vertegenwoordiger is door de cliënt gemachtigd.

Als deze schriftelijke machtiging ontbreekt dan komen in volgorde de volgende personen in aanmerking

 • De echtgenoot of (geregistreerde) partner
 • Een ouder
 • Een kind
 • Een broer of zus

Tenzij bovengenoemde personen de vertegenwoordiging niet op zich willen nemen.

De behandelaar beslist in het belang van de cliënt en luistert hierbij zoveel mogelijk naar de wensen van de cliënt. Als de cliënt zich verzet, terwijl vertegenwoordiger akkoord is, dan neemt behandelaar een zodanige beslissing, dat behandeling alleen kan worden uitgevoerd om ernstig nadeel voor cliënt te voorkomen.

Naast de vertegenwoordiger is er een wettelijke vorm van vertegenwoordiging op grond van een rechterlijke beslissing: curatele en mentorschap.

Welke rechten heb ik als cliënt?

Als cliënt bij GGZ Drenthe heeft u recht op een zo goed mogelijke en respectvolle behandeling. Daarnaast heeft u bepaalde rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Nederlandse wet. Ook heeft u recht op advies en hulp van een patiëntenvertrouwenspersoon als u er met uw behandelaar niet uit komt.

Algemene leveringsvoorwaarden ggz
Als u hulp krijgt van GGZ Drenthe, dan maken wij samen met u afspraken over de zorg en zonodig het verblijf. Deze afspraken worden vastgelegd in een behandelplan. In uw behandelplan staat onder meer welke behandeling u krijgt en wie uw behandelaar is. Bij deze afspraken horen de algemene leveringsvoorwaarden ggz. In de algemene leveringsvoorwaarden ggz staat waar GGZ Drenthe en u zich aan moeten houden. Bijvoorbeeld welke informatie GGZ Drenthe u moet geven. Of dat u zich moet legitimeren.

Familievertrouwenspersoon

Familievertrouwenspersoon

Ik maak me zorgen over mijn zus, maar ze wil niets vertellen over de behandeling die ze krijgt.

U zou haar kunnen vragen of u een keer met haar mee mag gaan als ze een afspraak met haar behandelaar heeft. Dan kunt u daar vragen stellen in het bijzijn van uw zus. Wil ze dat niet, dan is een gesprek met de familievertrouwenspersoon een optie. Hij kan u advies geven hoe hiermee om te gaan.

Ik ben als familielid niet tevreden over de samenwerking met de medewerkers. Wat kan ik daaraan doen?

Wij adviseren u als familie of naaste om eerst contact te zoeken met deze hulpverleners en de samenwerking te bespreken. Vertel wat uw verwachtingen over de samenwerking zijn. De hulpverleners kunnen vertellen wat ze van u verwachten. Vraag er gerust naar als dit niet gebeurt of niet duidelijk is. Het is belangrijk dat de wederzijdse verwachtingen helder zijn en dit naar elkaar uit te spreken. Komt u er niet uit, dan kunt u altijd een afspraak met de familievertrouwenspersoon maken om met hem de mogelijkheden door te nemen.

Mijn zoon is opgenomen, kan ik daar eens met iemand over praten?

Ja, dat kan. U kunt deze vraag stellen aan de hulpverleners van uw zoon. Maar een gesprek met de huisarts of met de familievertrouwenspersoon is ook een mogelijkheid.

Klachten

Klachten

Waar/bij wie kan ik een klacht indienen?

Wij raden u aan eerst te praten met de persoon bij wie u in behandeling bent, of zijn/haar leidinggevende. Levert een gesprek niets op of wilt u liever geen gesprek? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris van GGZ Drenthe of raadpleeg de klachtenregeling voor cliënten GGZ Drenthe.

Hoe gaat GGZ Drenthe met mijn klacht om?

Bij de klachtenfunctionaris kunt u terecht voor informatie en advies over de klachtenregeling. De functionaris denkt met u mee over hoe uw klacht kan worden opgelost. In overleg met u kan zij u helpen uw klacht te verhelderen en verder te onderzoeken. Zij kan contacten leggen en bemiddelen of zorgen dat uw klacht op de juiste plek terecht komt.

 

Kosten

Kosten

Ik heb een vraag over mijn rekening, bij wie kan ik dan terecht?

Heeft u vragen of klachten over uw rekening, neem dan contact op met onze afdeling Zorgregistratie. Zij zijn telefonisch bereikbaar op: (0592) 33 43 52 of per e-mail. De afdeling Zorgregistratie kan antwoord geven op uw vraag of u doorverwijzen naar de juiste afdeling.

Welke kosten worden vergoed door de zorgverzekeraar?

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van uw zorgverzekering, heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts. Neem ook altijd contact op met uw zorgverzekeraar.

Kijk op het overzicht Uw GGZ-kosten.
(dit overzicht geldt voor personen vanaf 18 jaar en ouder)

Uw zorgverzekeraar kan u vertellen of de kosten van een behandeling vergoed worden. En welke kosten u eventueel zelf moet betalen. 

Hoeveel kost een behandeling bij GGZ Drenthe?

De kosten van een behandeling verschillen sterk. Het hangt af van welke diagnose wordt gesteld en hoe lang en hoe vaak behandeling plaatsvindt. Neem voor u in behandeling gaat en zekerheid wil over de kosten, altijd eerst contact op met uw zorgverzekeraar. 

Kijk op het overzicht Uw GGZ-kosten.
(dit overzicht geldt voor personen vanaf 18 jaar en ouder)

Kom ik aanmerking voor een tegemoetkoming op de zorgkosten?

Sommige mensen komen in aanmerking voor bijzondere bijstand van de gemeente. Hiermee kunnen ze een vergoeding krijgen voor bepaalde zorgkosten. Of u in aanmerking komt voor deze bijzondere bijstand kunt u navragen bij uw gemeente.

Hoe zit het met het eigen risico in 2017?

De overheid stelt jaarlijks de hoogte van het verplicht eigen risico vast. Het eigen risico bedraagt in 2017 €385,-. Dit bedrag betaalt iedereen vanaf 18 jaar terug aan zijn/haar zorgverzekeraar. Hierin zijn alle kosten van de zorg inbegrepen, behalve een bezoek aan de huisarts (dit is kosteloos).

Daarnaast kunt u kiezen voor een vrijwillig hoger eigen risico. U betaalt dan minder premie. Dit kunt u afspreken met uw zorgverzekeraar. Let wel: een hoger eigen risico betekent dat u zelf een groter deel van de zorgkosten betaalt.

Online behandelen

Online behandelen

Wat is online behandelen?

GGZ Drenthe biedt hulp via internet in de vorm van online behandelmodules. De online behandeling wordt altijd geboden in combinatie met persoonlijke gesprekken. Met de online behandelmodules kunt u zelf bepalen op welk moment en op welke plek u bezig gaat met uw behandeling. U krijgt opdrachten en oefeningen van uw behandelaar en u kunt informatie lezen of filmpjes bekijken die te maken hebben met uw klachten. Ook kunt u beveiligd e-mailen met uw behandelaar. 

Voor wie is online behandelen?

Online behandelmodules zijn geschikt voor mensen met allerlei psychische klachten, van jong tot oud. U hoeft niet veel ervaring te hebben met de computer. De online behandelmodules zijn makkelijk in gebruik en uw behandelaar laat u zien hoe het werkt. Online behandelen wordt altijd geboden in combinatie met persoonlijke gesprekken. Bij klachten die zo ernstig zijn dat sprake is van een crisissituatie, zijn de online behandelmodules niet geschikt.

Wat zijn de voordelen van online behandelen?

Met de online behandelmodules kunt u zelf bepalen op welk moment en op welke plek u bezig gaat met uw behandeling. U hoeft niet te wachten op een volgende afspraak op de poli. De online behandelmodules zijn altijd toegankelijk en u heeft tijd om uw gedachten onder woorden te brengen. 

Wat kost online behandelen?

De online behandelmodules en het e-mailcontact met de behandelaar worden door de zorgverzekering vergoed.

Is het effect van online behandelen onderzocht?

Uit verschillende (wetenschappelijke) onderzoeken blijkt dat een online behandeling vaak net zo goed werkt als een persoonlijk gesprek met een behandelaar. Dat komt waarschijnlijk doordat er via internet met vaste modules wordt gewerkt, die uitgebreid zijn getest. Bij GGZ Drenthe worden online behandelmodules altijd aangeboden in combinatie met persoonlijke gesprekken. 

Kan ik online hulp krijgen?

GGZ Drenthe biedt hulp via internet in de vorm van online behandelmodules. De online hulp wordt altijd aangeboden in combinatie met persoonlijke gesprekken. Met de online modules kunt u zelf bepalen op welk moment en op welke plek u bezig gaat met uw behandeling. U krijgt opdrachten en oefeningen van uw behandelaar en u kunt informatie lezen of filmpjes bekijken die te maken hebben uw klachten. Ook kunt u beveiligd e-mailen met uw behandelaar.

Indigo biedt kortdurende behandelingen in combinatie met online behandelmodules. De online behandelmodules worden ingezet als aanvulling op persoonlijke gesprekken.

Ook kunnen mensen bij Stichting Mirro terecht voor een online zelfhulpmode bij bijvoorbeeld rouwverwerking, burn-out en gameverslaving.

Hoe kan ik me aanmelden voor online behandelen?

Als u al bij GGZ Drenthe in behandeling bent, dan overlegt u met uw behandelaar of u naast de gesprekken online behandelmodules kunt doen. Als u nog niet bent aangemeld voor een behandeling bij GGZ Drenthe, dan kan uw huisarts u doorverwijzen. U bespreekt eerst met uw huisarts of GGZ Drenthe uw psychische klachten kan behandelen.

Is online behandelen veilig?

Bij online behandelen werkt u via een speciale, beveiligde internetsite. Omdat u ook enkele gesprekken met uw behandelaar heeft, weet u precies met wie u communiceert. 

Organisatie GGZ Drenthe

Organisatie GGZ Drenthe

Wie werken er bij GGZ Drenthe?

Binnen GGZ Drenthe werken verschillende soorten medewerkers, managers en behandelaars met wie u te maken kunt krijgen. Bijvoorbeeld:

 • Agogisch hulpverlener/begeleider
 • Arts
 • Arts Verstandelijk Gehandicapten (alleen bij het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie)*
 • Casemanager
 • Ervaringsdeskundige/ervaringswerker
 • Geestelijk verzorger
 • GZ-psycholoog*
 • Kinder- en Jeugd Psycholoog / Orthopedagoog generalist*
 • Klinisch geriater*
 • Klinisch psycholoog*
 • Maatschappelijk werker
 • Psychiater*
 • Psycholoog
 • Psychotherapeut*
 • (Sociaal) psychiatrisch verpleegkundige (spv)
 • Sociotherapeut
 • Specialist ouderen geneeskunde*
 • Trajectbegeleider
 • Vaktherapeut (onder andere beeldend therapeut en psychomotorisch therapeut)
 • Verpleegkundige
 • Verpleegkundig specialist*
 • Verslavingsarts*

*Deze behandelaren kunnen regiebehandelaar zijn.

Intake
Behandelaren die de intake mogen uitvoeren zijn meestal een psychiater, GZ-psycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut of verpleegkundig specialist. In het intakeproces heeft u in ieder geval direct contact met uw regiebehandelaar.

Geregistreerde beroepen
De beroepen arts, GZ-psycholoog, psychotherapeut en verpleegkundige zijn geregistreerde beroepen. Deze behandelaren voldoen aan de eisen die de inspectie stelt en zijn te vinden in www.bigregister.nl.

Behandelaren in opleiding
GGZ Drenthe is naast een zorgorganisatie ook een opleidingsinstituut. Bij GGZ Drenthe worden onder andere psychiaters, klinisch psychologen, GZ-psychologen en verpleegkundig specialisten opgeleid. Zij kunnen onder supervisie van een regiebehandelaar een deel van de taken van de regiebehandelaar uitvoeren.

Wat doet de cliëntenraad?

Elke zorginstelling heeft een cliëntenraad die opkomt voor de belangen van de cliënt. Dat is wettelijk verplicht. De Cliëntenraad van GGZ Drenthe bestaat uit cliënten en hun vertegenwoordigers.

Privacy

Privacy

Hoe zit het met mijn privacy?

GGZ Drenthe gaat zorgvuldig om met de gegevens van cliënten. Alles wat u met een behandelaar bespreekt, valt onder het beroepsgeheim. Uw behandelaar spreekt alleen over uw situatie met het behandelteam. Als uw behandeling (deels) wordt voortgezet door een ander behandelteam van GGZ Drenthe, dan zullen we uw gegevens aan het andere team overdragen. Daarnaast houden we uw huisarts regelmatig op de hoogte van het verloop van uw behandeling, tenzij u hier bezwaar tegen heeft. Uw behandelaar, het behandelteam en de huisarts moeten zich houden aan het beroepsgeheim, wat betekent dat zij geen informatie over uw behandeling mogen delen met anderen (zwijgplicht).

GGZ Drenthe geeft niet zonder uw toestemming informatie over u aan mensen die niet bij de behandeling betrokken zijn. Alleen op grond van wettelijke bepalingen mag de behandelaar zonder uw toestemming hiervan afwijken. Bij kinderen onder de zestien jaar informeert de behandelaar de ouders of de wettelijk vertegenwoordiger (meestal een voogd) over de behandeling.

Informatie aan zorgverzekeraars
De geheimhouding geldt niet voor informatie die wij over uw behandeling moeten verstrekken aan zorgverzekeraars in het kader van hun controletaak. Wanneer u niet wilt dat uw zorgverzekeraar uw diagnose te weten komt, kunt u dit met het formulier privacyverklaring aangeven. 

Omgang met persoonsgegevens
GGZ Drenthe gebruikt uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven. Uw gegevens worden dus niet aan anderen verstrekt en ook niet langer bewaard dan nodig is, tenzij GGZ Drenthe hier nadrukkelijk toestemming voor vraagt.

GGZ Drenthe handelt overeenkomstig de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen en de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Mag ik fotograferen en filmen bij GGZ Drenthe?

Om de privacy van cliënten, bezoekers en medewerkers te verzekeren is het niet toegestaan geluid- en/of beeldopnames te maken in de gebouwen en op de terreinen van GGZ Drenthe zonder  toestemming vooraf. Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Communicatie via 06-464 06 464.

Wat wordt er opgenomen in het elektronisch patiëntdossier?

In een elektronisch patiëntendossier staat uw medische dossier met onder andere informatie over ziekteverleden, allergieën en medicijngebruik.

Kan ik mijn dossier inzien?

U heeft het recht om uw dossier in te zien. Uw behandelaar zal u hierin begeleiden. Staat er informatie van en over derden in uw dossier dan moet die derde eerst toestemming geven om deze gegevens te mogen inzien.

Na afloop van een behandeling kunt u GGZ Drenthe schriftelijk verzoeken om uw dossier in te zien. Wij zullen u daar dan schriftelijk over informeren. U kunt de brief sturen naar: Aanmeldcentrum GGZ Drenthe, Postbus 30007, 9400 RA Assen. Zet in de brief in ieder geval uw vraag, uw geboortedatum en uw handtekening. Vermeld ook uw adresgegevens. Een brief scannen en mailen kan ook naar het Aanmeldcentrum.

dossier-M

Ik ben minderjarig. Wie mag mijn dossier inzien?

Kinderen onder de twaalf jaar
Alleen je ouders of wettelijk vertegenwoordiger (dit is meestal een voogd) hebben recht op inzage in jouw dossier. Zij kunnen ook een kopie opvragen. De behandelaar mag inzage weigeren, als dat naar zijn/haar oordeel heel nadelig voor jou is. Staat er informatie van en over derden in jouw dossier dan moet die derde eerst toestemming geven om deze gegevens te mogen inzien.

Kinderen tussen de twaalf en zestien jaar
Zowel je ouders als jij kunnen inzage krijgen in het dossier. Jij kunt bezwaar maken tegen inzage door jouw ouders. De behandelaar moet jouw bezwaar hiertegen meewegen in zijn beslissing.

Jongeren boven de zestien jaar
Ben je zestien jaar of ouder dan kun je zelf inzage in je dossier vragen. Jouw ouders hebben alleen recht op inzage als jij hiervoor toestemming geeft.

dossier-M

Kan ik inzage krijgen in het dossier van mijn partner?

Een dossier is alleen in te zien door de cliënt en zijn/haar behandelaar(s). De partner heeft geen inzage in het dossier, tenzij de cliënt daarvoor toestemming heeft gegeven. Dit geldt in principe ook wanneer de partner is overleden. De behandelaar beslist daarover en maakt een afweging tussen de belangen van de overledene en de partner.

dossier-M

Kan ik inzage krijgen in het dossier van mijn kind?

Bij kinderen jonger dan zestien jaar mogen ouders het dossier inzien. De behandelaar kan beslissen dat sommige delen van het dossier niet mogen worden gelezen in verband met privacygevoelige gevens van het kind en van en over derden. Zie ook: Ik ben minderjarig. Wie mag mijn dossier inzien?

dossier-M

Kan ik inzage krijgen in het dossier van een familielid?

Nee, een dossier is alleen in te zien door de cliënt en zijn behandelaar(s). Familie en naasten hebben geen inzage in het dossier, tenzij de cliënt daarvoor toestemming heeft gegeven. Dit geldt ook wanneer de cliënt is overleden. Gaat het over informatie met betrekking tot een erfelijke aandoening, dan kan met de behandelaar worden overlegd of inzage in (delen van) het dossier mogelijk is.

dossier-M

Hoe lang wordt mijn dossier bewaard?

Uw dossier wordt na afloop van de behandeling standaard nog vijftien jaar bewaard.

U kunt GGZ Drenthe schriftelijk verzoeken om uw dossier te vernietigen. Wij zullen u daar dan schriftelijk over informeren. U kunt de brief sturen naar: Aanmeldcentrum GGZ Drenthe, Postbus 30007, 9400 RA Assen. Zet in de brief in ieder geval uw vraag, uw geboortedatum en uw handtekening. Vermeld ook uw adresgegevens. Een brief scannen en mailen kan ook naar het Aanmeldcentrum.

Bij gedwongen opname
Als u gedwongen bent opgenomen door middel van inbewaringstelling (IBS) door de burgemeester of door een rechterlijke machtiging (RM) van de rechter dan gelden andere regelingen. De dossierstukken over deze gedwongen opname moeten vijf jaar bewaard worden. Na deze vijf jaar moeten de stukken die gerelateerd zijn aan de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen worden vernietigd. Deze kunnen niet op verzoek van de cliënt eerder worden vernietigd.

dossier-M

Werken bij GGZ Drenthe

Werken bij GGZ Drenthe

Ik heb een vraag over werken, vacatures of solliciteren bij GGZ Drenthe

Alle informatie over werken, vacatures en solliciteren bij GGZ Drenthe is te vinden op: werkenbijggzdrenthe.nl

Cliëntinformatie A-Z

Voor familie

Wanneer u voor het eerst te maken krijgt met psychische problemen van een familielid , kan dat vragen, angst en onzekerheid oproepen. U krijgt te maken met een persoon die verandert en soms moeilijk te bereiken of te begrijpen is. Vaak duurt het een tijdje voordat een diagnose gesteld is en de hulpverlening op gang komt. Maar ook na jaren kunt u nog steeds schrikken of bang worden als u zich realiseert dat het (weer) mis gaat. GGZ Drenthe probeert familieleden zo goed mogelijk te informeren, te betrekken en te ondersteunen. U kunt hiervoor terecht bij de familievertrouwenspersoon en de naastbetrokkenenraad.

Familievertrouwenspersoon
Wanneer u als familie, vriend of kennis betrokken raakt bij iemand met psychische problemen, dan kan dat best lastig zijn. Misschien heeft u vragen? Bijvoorbeeld over de oorzaak van de problemen en de behandeling. Of loopt het contact tussen u en GGZ Drenthe niet zoals u verwachtte? De familievertrouwenspersoon kan u helpen.

Familievertrouwenspersoon


Naastbetrokkenenraad
De Naastbetrokkenenraad van GGZ Drenthe geeft een stem aan familieleden en andere direct betrokkenen van cliënten van GGZ Drenthe. De Naastbetrokkenenraad komt op voor de belangen van familie en naastbetrokkenen en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie en managers van GGZ Drenthe.
Naastbetrokkenenraad

Een vraag stellen

Lees ook onze veelgestelde vragen of stel hier direct uw vraag
 • Vul de naam in waar we u mee mogen aanspreken.
 • Dit adres wordt alleen gebruikt om het antwoord naar te versturen.
 • Voor vragen kunt u tijdens kantooruren ook telefonisch contact opnemen. Zorgvragen over uw persoonlijke psychische situatie behandelen wij niet per e-mail. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het reageren op uw bericht. De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het beantwoorden van uw e-mail kan enkele dagen duren.

  * Deze velden zijn verplicht

Bellen (tijdens kantooruren) kan ook met het
Aanmeld- en Informatiecentrum (o592) 74 14 14

naar boven