Banner: Tien jaar TOPGGz

Tien jaar TOPGGz


dinsdag 7 maart 2017

Het TOPGGz keurmerk bestaat tien jaar. Woensdag 8 maart is er daarom een jubileumcongres over een decennium topklinische geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Het TOPGGz keurmerk wijst de weg naar hoogspecialistische ggz, patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek en kennisverspreiding in Nederland. Het Psychosecircuit en de Forensische Psychiatrie van GGZ Drenthe hebben het TOPGGz keurmerk.

Zeer gespecialiseerde en innovatieve zorg
De Stichting Topklinische GGz is gericht op de patiënt en zijn of haar ernstige en complexe zorgbehoefte(n). Deze patiënten hebben behoefte aan zeer gespecialiseerde diagnostiek en innovatieve behandelingen, omdat het de verwachting is dat zij hiervan zullen profiteren. Een combinatie van deze gespecialiseerde patiëntenzorg en toegepast wetenschappelijk onderzoek maakt dat patiënten een perspectief wordt geboden op een juiste diagnose, herstel of verbetering van symptomen en/of het verbeteren van de kwaliteit van leven. 

Informatie over TOPGGz en het congres staat op de website van Stichting Topklinische GGz.  

naar boven