Banner: Symposium Voorschrijven van psychofarmaca

Symposium Voorschrijven van psychofarmaca


dinsdag 5 september 2017

Het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie organiseert een symposium over het voorschrijven van psychofarmaca bij mensen met een verstandelijke beperking. Dat gebeurt op dinsdag 26 september in Assen. Aanmelden is nog mogelijk!

Richtlijn Voorschrijven van psychofarmaca
Psychische stoornissen en probleemgedrag komen bij 40 procent van de mensen met een verstandelijke beperking voor. Psychofarmaca worden vaak voorgeschreven, waarbij het gebruik vaak langdurig is en controles op bijwerkingen vaak ontbreken. Met name antipsychotica worden langdurig off-label, buiten de geregistreerde indicatie voor probleemgedrag voorgeschreven en afbouw hiervan is in de praktijk lastig. In december 2016 is de revisie van de Richtlijn “Voorschrijven van psychofarmaca” van de Nederlandse Vereniging Artsen Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) online gepubliceerd. De richtlijn biedt handvatten om het voorschrijfbeleid te verbeteren.

In dit symposium willen we ingaan op de diverse aspecten, die bij mensen met een verstandelijke beperking van belang zijn bij het voorschrijven van psychofarmaca en de multidisciplinaire samenwerking die daarbij nodig is. Bij de samenstelling van het programma zijn sprekers vanuit verschillende disciplines gevraagd een bijdrage te leveren.

Informatie en aanmelden: Evenement symposium Voorschrijven van psychofarmaca

naar boven