Over GGZ Drenthe 3 generaties

Patiëntenvertrouwenspersoon

Een patiëntenvertrouwenspersoon komt op voor uw belangen. Iedereen die in behandeling is bij GGZ Drenthe kan een beroep op hem/haar doen. De vertrouwenspersoon informeert u over de rechten die u heeft en kan u advies geven.

U kunt bij hem/haar terecht:

  • Met vragen
  • Als u klachten heeft
  • Of als u ontevreden bent over de hulpverlening

Onafhankelijk
De vertrouwenspersoon is in dienst van de Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon (PVP). Hij/zij is onafhankelijk. De patiëntenvertrouwenspersoon staat aan uw kant.

Bij welke klachten
De patiëntenvertrouwenspersoon heeft de taak om fouten die gemaakt worden door GGZ Drenthe op te merken en te melden. Hij/zij helpt als u niet tevreden bent of klachten hebt over uw behandeling of opname bij GGZ Drenthe. Uw klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over:

  • De behandeling
  • Het contact met de hulpverlener
  • Het niet nakomen van afspraken
  • Privacy
  • Het verblijf
  • Eten 

Kosten
De patiëntenvertrouwenspersoon kost niets.

Privacy
Alle zaken die u met de vertrouwenspersoon bespreekt, zijn en blijven vertrouwelijk. De patiëntenvertrouwenspersoon doet niets zonder uw toestemming.

Waar vindt u de patiëntenvertrouwenspersoon?

Voor ambulante cliënten:
Heeft u als ambulante cliënt behoefte aan ondersteuning door een pvp, of wilt u meer weten over wat een pvp voor u kan betekenen, neem dan contact op met de Helpdesk Stichting PVP via Telefoon: 0900 444 8888 (10 cent p/m). De Helpdesk PVP is bereikbaar op werkdagen van 10-16 uur en op zaterdag van 13-16 uur (op zon- en feestdagen gesloten). U kunt ook een e-mail sturen naar: helpdesk@pvp.nl. Meer informatie staat op de Website Stichting PVP.

Voor cliënten op een opname- of verblijfsafdeling:
Bent u opgenomen op een klinische of verblijfsafdeling, dan kunt u per e-mail of telefonisch contact zoeken met een patiëntenvertrouwenspersoon. Informatie over de pvp kunt u vinden op posters en folders op de afdeling. U kunt deze bij de verpleging opvragen. Bij GGZ Drenthe werken drie lokale pvp’en: 

Assen en Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie
Gerie Bulstra
Bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag (even weken), donderdag
Telefoon: 06 – 44 06 47 82
E-mail: Gerie Bulstra
pvp winfried raaphorst Beilen en Hoogeveen
Winfried Raaphorst
Bereikbaar op maandag t/m donderdag
Telefoon: 06 – 52 41 22 08
E-mail: Winfried Raaphorst
Forensische psychiatrie (FPK en AFPN) en Duurzaam Verblijf Assen 
Ronald de Koster
Bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
Telefoon: 06 – 27 40 26 85
E-mail: Ronald de Koster
     

Meer informatie op internet
Lees meer over uw rechten als patiënt
Informatie over dwang in de zorg
Pvp-krant(verschijnt driemaal per jaar)

naar boven