Over GGZ Drenthe 3 generaties

Cliëntenraad

Medezeggenschap
GGZ Drenthe heeft als professionele organisatie medezeggenschap hoog in het vaandel staan. Om dit vanuit de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstelling zo goed mogelijk vorm te geven zijn er cliëntenraden en een regionale cliëntenraad. In de regionale raad zitten afgevaardigden uit de diverse cliëntenraden. Gezamenlijk geven zij zo goed mogelijk inhoud aan het begrip medezeggenschap.

Wat is de taak van de cliëntenraden?
De cliëntenraden geven gevraagd en ongevraagd advies over het beleid van GGZ Drenthe. Dit kan gaan om het beleid van een organisatieonderdeel of over het beleid dat voor heel GGZ Drenthe geldt. Uitgangspunt hierbij is: welke gevolgen zijn er van het veranderende beleid voor de cliënten te verwachten? Daarin proberen de cliëntenraden een goede afweging te maken tussen de belangen van de cliënten én de belangen van de organisatie.

Werkwijze
In de wet worden drie mogelijke manieren genoemd om de medezeggenschap uit te oefenen:

– Adviesrecht
– Verzwaard adviesrecht
– Ongevraagd advies

In de wet staat een aantal gebieden waarvoor deze rechten gelden. Het ongevraagde advies kan over alles gaan waar de cliëntenraadsleden in hun werk tegen aanlopen. Een afvaardiging van de cliëntenraad van GGZ Drenthe maakt deel uit van de centrale cliëntenraad van Espria.

De cliëntenraad hoort graag waar cliënten tegen problemen aanlopen en of deze problemen voortkomen uit het gevoerde beleid van GGZ Drenthe. Individuele klachten over de behandeling kunnen voorgelegd worden aan de klachtenfunctionaris of aan de patiëntenvertrouwenspersoon. De cliëntenraden hebben regelmatig overleg met hen.

Een vraag stellen aan de cliëntenraad

Lees ook onze veelgestelde vragen of stel hier direct uw vraag
  • Vul de naam in waar we u mee mogen aanspreken.
  • Dit adres wordt alleen gebruikt om het antwoord naar te versturen.
  • Voor vragen kunt u tijdens kantooruren ook telefonisch contact opnemen. Zorgvragen over uw persoonlijke psychische situatie behandelen wij niet per e-mail. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het reageren op uw bericht. De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het beantwoorden van uw e-mail kan enkele dagen duren.

    * Deze velden zijn verplicht

Bellen (tijdens kantooruren) kan ook met
GGZ Drenthe (o592) 33 48 00

naar boven