Over GGZ Drenthe 3 generaties

Over GGZ Drenthe

Nieuws en agenda

Hier vindt u het laatste nieuws, agendaberichten en algemene informatie over GGZ Drenthe. Ook kunt u zich aanmelden voor onze digitale nieuwsbrieven.

Nieuwsoverzicht Jaarcijfers en Kengetallen Agenda Persinformatie 

Wie we zijn

GGZ Drenthe biedt hulp bij psychische problemen aan ouderen, volwassenen, kinderen en jongeren. Samen met onze cliënten werken wij aan herstel en kwaliteit van leven. Onze hulp is eenvoudig en kort als het kan, intensief of langdurig als het nodig is. Maar altijd toegankelijk en dichtbij: meestal op de poli, in de wijk of online, soms thuis of in de kliniek.
       
GGZ Drenthe is gespecialiseerd in trauma’s, psychose, gezinspsychiatrie, psychiatrische problemen én verslaving, transculturele psychiatrie, mensen met een verstandelijke beperking en psychische problemen en forensische psychiatrie.

Visie Zorg op maat Kwaliteit Kwaliteitsstatuut 

Opleiding en onderzoek

GGZ Drenthe als opleidingsinstituut
GGZ Drenthe is behalve hulpverleningsinstituut ook opleidingsinstituut. Wij verzorgen onder andere de opleidingen tot psychiater, GZ-psycholoog en verpleegkundige. 

Geestelijke gezondheidszorg is een vakgebied dat sterk in ontwikkeling is. Nieuwe visies en methoden worden ontwikkeld, uitgeprobeerd en bijgesteld. Opleidingen voor zorgberoepen zijn bij uitstek plaatsen waar wordt stilgestaan bij zorgvernieuwing.

Binnen GGZ Drenthe zien we leren als een doorlopend proces. Ook na afronding van de opleiding leren onze medewerkers verder. Dat is goed voor iemands eigen werkplezier én voor de zorg die wij verlenen aan cliënten. We maken daarbij veel gebruik van interne deskundigheid. Bijvoorbeeld in de vorm van intervisie, refereeravonden, thematische lezingen en ervaringsdeskundigen. Ook zijn er mogelijkheden voor het volgen van cursussen en andere vormen van deskundigheidsbevordering.

Onderzoeken bij GGZ Drenthe
GGZ Drenthe vindt het doen van (wetenschappelijk) onderzoek belangrijk. In al onze onderzoeken staat centraal hoe we cliënten het beste kunnen helpen. Door verbeterde behandelingsmethoden en nieuwe medicatie kunnen we de effectiviteit van behandelingen vergroten. Daarom krijgen behandelaren bij ons de ruimte voor innovatie. Binnen onze opleidingen is deelname aan wetenschappelijke onderzoeksprojecten geïntegreerd in het opleidingstraject. 

De Forensisch Psychiatrische Kliniek en het Psychosecircuit van GGZ Drenthe dragen het TOPGGz keurmerk, dat staat voor wetenschappelijk onderzoek in combinatie met zeer gespecialiseerde zorg. GGZ Drenthe werkt bij onderzoeken samen met andere instellingen, waaronder het Rob Giel Onderzoekscentrum, Hanzehogeschool Groningen en Rijksuniversiteit Groningen. 

Werken bij GGZ Drenthe website

Cliëntinformatie A-Z

Voor familie

Wanneer u voor het eerst te maken krijgt met psychische problemen van een familielid , kan dat vragen, angst en onzekerheid oproepen. U krijgt te maken met een persoon die verandert en soms moeilijk te bereiken of te begrijpen is. Vaak duurt het een tijdje voordat een diagnose gesteld is en de hulpverlening op gang komt. Maar ook na jaren kunt u nog steeds schrikken of bang worden als u zich realiseert dat het (weer) mis gaat. GGZ Drenthe probeert familieleden zo goed mogelijk te informeren, te betrekken en te ondersteunen. U kunt hiervoor terecht bij de familievertrouwenspersoon en de naastbetrokkenenraad.

Familievertrouwenspersoon
Wanneer u als familie, vriend of kennis betrokken raakt bij iemand met psychische problemen, dan kan dat best lastig zijn. Misschien heeft u vragen? Bijvoorbeeld over de oorzaak van de problemen en de behandeling. Of loopt het contact tussen u en GGZ Drenthe niet zoals u verwachtte? De familievertrouwenspersoon kan u helpen.

Familievertrouwenspersoon


Naastbetrokkenenraad
De Naastbetrokkenenraad van GGZ Drenthe geeft een stem aan familieleden en andere direct betrokkenen van cliënten van GGZ Drenthe. De Naastbetrokkenenraad komt op voor de belangen van familie en naastbetrokkenen en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie en managers van GGZ Drenthe.
Naastbetrokkenenraad

Een vraag stellen aan GGZ Drenthe

Lees ook onze veelgestelde vragen of stel hier direct uw vraag
  • Vul de naam in waar we u mee mogen aanspreken.
  • Dit adres wordt alleen gebruikt om het antwoord naar te versturen.
  • Voor vragen kunt u tijdens kantooruren ook telefonisch contact opnemen. Zorgvragen over uw persoonlijke psychische situatie behandelen wij niet per e-mail. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het reageren op uw bericht. De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het beantwoorden van uw e-mail kan enkele dagen duren.

    * Deze velden zijn verplicht

Bellen (tijdens kantooruren) kan ook met GGZ Drenthe (0592) 33 48 00

naar boven