Banner: Oratie Marieke Pijnenborg over psychose

Oratie Marieke Pijnenborg over psychose


dinsdag 6 juni 2017

Op 4 juli houdt Marieke Pijnenborg haar inaugurele rede getiteld: sociale cognitie bij psychotische stoornissen, een scientist’s practitioners perspectief. Marieke is adjunct-hoogleraar Klinische psychologie in het bijzonder met betrekking tot psychotische stoornissen aan de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen en werkt bij GGZ Drenthe als GZ-psycholoog en hoofd van de afdeling Wetenschappelijk Onderzoek en Diagnostiek bij Langdurige zorg.

Met haar onderzoek wil Pijnenborg psychologische processen in kaart brengen die een rol spelen bij het ontstaan en het beloop van psychotische stoornissen. Op basis van deze informatie worden theorie-gestuurde interventiemethoden ontwikkeld, geëvalueerd en geïmplementeerd. Ze werkt hierbij intensief samen met ggz-instellingen en met name met GGZ Drenthe. Pijnenborg richt zich vooral op de sociale interactie vaardigheden en (meta) cognitie -in het bijzonder sociale cognitie- bij psychotische stoornissen. Het verbeteren van de leefomstandigheden van mensen met een kwetsbaarheid voor psychosen is haar belangrijkste drijfveer.

Marieke werkt als scientist practitioner, zij combineert wetenschappelijk onderzoek met klinisch werk. Deze combinatie leidt zowel tot een stevig wetenschappelijk fundament onder de klinische praktijk als een door de klinische praktijk geïnspireerde manier van wetenschappelijk onderzoeken en zorg innoveren. 

naar boven