Banner: Acties psychiaters 17 januari

Acties psychiaters 17 januari


vrijdag 13 januari 2017

Op dinsdag 17 januari 2017 heeft de vakbond FBZ (Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg) acties aangekondigd. Op deze dag zullen psychiaters van GGZ Drenthe en andere zorginstellingen “zondagsdiensten” draaien. Dit deed men ook op 1 november vorig jaar.

Wat betekent dit voor u als patiënt?
Alle afspraken die u als patiënt zou hebben met een actievoerende psychiater van GGZ Drenthe op 17 januari, zijn verplaatst. Dit hebben we gedaan, zodat u zo weinig mogelijk hinder van de acties ondervindt. We kunnen helaas niet volledig uitsluiten dat u of uw naasten zo min mogelijk hinder ondervinden van de acties.

Heeft u toch een afspraak met een psychiater op 17 januari?
Alleen psychiaters voeren actie op 17 januari. Andere beroepsgroepen doen niet mee aan de actie. Het is mogelijk dat uw psychiater niet deelneemt aan de actie.

Actie “zondagsdienst”
De actie “zondagsdienst” houdt in dat psychiaters op een doordeweekse dag werken volgens de principes van een zondag. De actievoerende psychiaters zijn wel in de instelling aanwezig, maar zullen zeer beperkt patiëntenzorg verlenen, zoals op een zondag gebruikelijk is. Dat houdt in dat zij geen geplande gesprekken voeren met patiënten die dag, of gesprekken met andere behandelaars over uw behandeling. Zij voeren wel andere werkzaamheden uit, zoals bijvoorbeeld administratieve werkzaamheden.

Acute en crisiszorg niet in gevaar
De FBZ heeft aangegeven dat de acute zorg en crisiszorg niet in gevaar is. Verwijzers kunnen in deze situaties als gebruikelijk contact opnemen met GGZ Drenthe.

Waarom zijn deze acties?
Vorig jaar is de wet over de opbouw van het ouderdomspensioen aangepast. De overheid heeft besloten de wetgeving te wijzigen voor medewerkers met een inkomen boven de 100.000 euro. Tot vorig jaar mocht over het volledige salaris van de werknemer op een belastingvriendelijke manier pensioen worden opgebouwd. Nu de wet is aangepast mag nog tot maximaal 100.000 euro inkomen belastingvriendelijk pensioen worden opgebouwd. Dit wordt ook wel pensioenaftopping genoemd. Hierboven moeten werknemers uit hun nettoloon zelf iets regelen voor extra pensioen. FBZ vindt dat de werkgever hier aan mee moet betalen. Maar werkgevers hebben dit geld niet meer beschikbaar.

Standpunt directie GGZ Drenthe
De directie van GGZ Drenthe betreurt het dat de psychiaters van GGZ Drenthe ervoor kiezen aan deze actie deel te nemen. De directie staat op het standpunt dat de pensioenaftopping een overheidsmaatregel is en geen verplichting voor werkgevers met zich meebrengt. De financiële ruimte die is vrijgekomen door de pensioenaftoppingsmaatregel is destijds in de huidige CAO ingezet voor onder meer scholing en salarisverhoging voor alle medewerkers.

naar boven